چهارشنبه, 03ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز جزیره بحرین - جزیره‌ی مالویناس (فالک‌لند)

نگاه روز

جزیره بحرین - جزیره‌ی مالویناس (فالک‌لند)

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 72، صفحه 14

گزارش مربوط به جداسازی غیرقانونی بحرین، روز 11 مه 1970 (21 اردیبهشت ماه 1349) در هزار و پانصدمین نشست شورای امنیت مطرح گردید و با توافق نماینده‌ی ایران (بخوان نماینده‌ی محمدرضا شاه)، پیش‌نویس قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید. به دنبال تصویب پیش‌نویس قطع‌نامه و به دنبال سخنان مهدی وکیل نماینده‌ی حکومت کودتا، لرد کارادان نماینده‌ی دولت بریتانیا سخن گفت. وی در پایان سخنان خود افزود:
 اگرچه وقت گذشته ولی امیدوارم شورا غمض عین کند و شما هم اجازه خواهید داد مصراعی [سرودهای] را که ساخته‌ام، به اطلاع شما رسانیده و آن را به مردم بحرین هدیه کنم:1
شادی کنید، باز میگویم شادی کنید
ما متفق‌القول شدیم
و نمایش تمام شد – اینک شاهد باشید
بازیکنان برای احترام می‌آیند.
اول شاه را ستایش کنید، چه شادی از این بالاتر
که بلندهمتی شاهنشاه را مشاهده کنید.
سپس به اوتانت آفرین بگویید
که هرگز از همآهنگ کردن تمایلات ما خسته نمیشود.
خدا را شکر که بونچه2هنوز نزد ماست
با اراده‌ی محکم و سستی‌ناپذیر خویش.
بعد تحسین به آن ایتالیایی
که عدالت روحی سرمشق اوست.
تشخیص او به حق برایش شهرت می‌آفریند
(ما سرافرازیم که او نام انگلیسی دارد).
به ادای سپاس فریاد می‌زنیم: زنده باد نماینده‌ی مخصوص.
تمام این مساعی بیهوده نبود
مردم خواسته‌های خود را روشن کردند
و استقلال خود را نگاه می‌دارند.
پس باز تکرار کنیم:
خوشبخت باش، خدا به همراهت بحرین.
در آن زمان، نماینده‌ی دولت بریتانیا، اینگونه، با سوز دل از «توافق و حل مساعد اختلاف‌ها» سخن گفت و شاه را برای دست شستن از حقوق تاریخی ایران بر بحرین، «ستایش» کرد.
اما 12 سال بعد، دولت بریتانیا به جزایر مالویناس که آن را با نام دروغین «فالک لند» میخواند، یورش برد و پس از کشتار وسیع، دوباره آنجا را به زور کشتی‌های توپدار، اشغال کرد.
دولت بریتانیا، برای نخستین بار در سال 1690 میلادی (979 خ) به این جزایر یورش برد و پس از قتل همه‌ی ساکنان، آنجا را اشغال کرد. کشمکش بر سر این جزیره‌ها، سده‌ها به درازا کشید. سرانجام، دولت آرژانتین به عنوان مالک اصلی این جزیره‌ها، حاکمیت خود را بر آنجا مستقر کرد. در برابر این عمل به حق دولت آرژانتین، دولت بریتانیا به ضرورت خوی و منش استعماری، به جنگ دست یازید و روز 21 مه 1982 (31 اردیبهشت 1361) به این جزیره یورش برد، بریتانیا با پشتیبانی همه‌جانبه‌ی آمریکا همراه با خراب‌کاری مستشاران نظامی آمریکا در نیروی هوایی آرژانتین به دنبال کشتار گسترده، دوباره حاکمیت ظالمانه و استعماری خود را بر این جزیره تحمیل کرد. در این میان، نه سخن از سازمان ملل به میان آمد، نه از دبیر کل و شورای امنیت.
اما حکم محتوم تاریخ نفی هر گونه استبداد، استعمار و استشمار است، از این‌رو هم جزیره‌ی بحرین و هم جزیره‌ی مالویناس از سلطه‌ی استبداد و استعمار و استشمار رها شده و به آغوش میهن بزرگ خود باز خواهند گشت.

 


1- روابط دولت شاهنشاهی با کشورهای حوزه ی مسئولیت اداره‌ی نهم سیاسی (در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی) – اداره‌ی نهم – اداره انتشارات و مدارک وزارت امور خارجه – تهران، شهریورماه 2535 شاهنشاهی – [1355] رر 150-149
2- به نظر می‌رسد اشاره لرد کارادان به بونچه (بنچاق) قراردادهای انگلیس با شیوخ عرب خلیج فارس است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه