جمعه, 28ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشت 2 خرداد 1396

رویدادهای فرهنگی

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشت 2 خرداد 1396

 

خوانش شاهنامه:

بخش کشته شدن زریر (برادر کی‌گشتاسب)
تطبیق این بخش از شاهنامه (به سرایش دقیقی) با متن داستان زریران
بررسی برخی اختلافات موجود در یادگار زریران و شاهنامه

بیدرفش چون که دید زریر کارزار چونان دلیرانه‌ای می‌کند، از پیش نیادست شدن، نهانی از پس بیامد. و زریر زیرکمربند و کوستی با ژوپین چونان بزد کهژوپین از دلش گُرزید و زریر برزمین فرود آمد.
پس بنشست پرش کمانان و بانگ دلاوران...


مروری بر هوشنگ پیشدادی (هئوشینگه)

چیرگی بر گیتی:
پیدایی آتش،آهن، ساخت ابزارهای آهنی، رام کردن جانوران سودمند، دوختن جامه بر اندام مردم، پراز دادکردن گیتی(قانون)= شهریاری جهان را به ابادانی سپردن، رام ساختن و در اختیار گرفتن فروکِشتنی‌ها و چراگاه‌ها، تاختن آب از دریاها به هامون‌ها یک جانشین شدن و روی آوردن به کشاورزی
اندیشه ایرانشهری: 1- کشاورزنیک  2- پادشاه نیک (که از کشاورزی پشتیبانی می‌کند)

درود بر روان «گرامی» سردار بزرگ ایرانی، پسر جاماسب، درفش کیانی بر دندان گرفت. با بریده شدن دستانش، درفش پایین نیفکند، و تا پای جان ایستادگی کرد...

ز  هر  سو  به  گردش  همی  تاختند
به  شمشیر  دستش  بینداختند
درفش فریدون  به دندان گرفت
همی زد به یک دست گرز ای شگفت
سرانجام  کارش بکشتند زار
بران    گرم  خاکش فگندند  خوار
دریغ آن نبرده  سوار  هژبر
که بازش ندید آن خردمند  پیر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید