یکشنبه, 03ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان خلیج فارس بیانیه اجتماع برای وحدت - ادعای تجاوزطلبانه‌ی واحد استعمار ساخته‌ی امارات عرب

دیده‌بان خلیج فارس

بیانیه اجتماع برای وحدت - ادعای تجاوزطلبانه‌ی واحد استعمار ساخته‌ی امارات عرب

به دنبال سفر ریاست جمهوری به جزیره ابوموسی (بوموسی / بوموف)، سردمداران واحد استعمار ساخته‌ی امارات عربی، برای چندمین بار ادعای تجاوزطلبانه‌ی خود را علیه میهن و ملت ما اعلام کردند.

 سردمداران امارات به دستور امپریالیسم امریکا – استعمار بریتانیا، برای تشنج آفرینی هرچه بیشتر در حوزه ی خلیج فارس هراز گاه « صفحه‌ی سوزن خورده»ی ساخت شرکت «صدای ارباب» (He`s master voice) را به نام ادعای مالکیت بر جزیره‌ی ابوموسی به صدا در می‌آوردند.

عمراین واحد استعمار ساخته، اندکی بیش از چهل (40) سال است. حال چگونه است که این نابخردان بیابان گرد به خود اجازه می دهند ازملتی با تاریخ بیش از دوازده (12) هزار سال طلب خاک کنند.

این نابخردان نمی دانند که در عرف بین الملل و بر پایه قوانین جهانی، این ادعا درحکم اعلام جنگ است. و می تواند پیامدهای نابود کننده ای برای آن ها داشته باشد.

ملت ایران  با تکیه  برخرد کهن  و تجربه‌های تاریخی ارزشمند ، همیشه در برابر ژاژخواهی  کم خردان و بی فرهنگان کوشیده است تا با بردباری و نشان ندادن واکنش تند اجازه دهد تا شاید آنان به زشتی گفتار و کردارشان آگاه شوند وبرعواقب آن اندیشناک گردند.

اما میزان بردباری ملت ایران را اندازه‌ای است و به ویژه در برابر کسانی که به اشاره‌ی امپریالسم امریکا – استعمار بریتانیا، درسودای خام خود  در پی ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران و منافع  ملی ملت بزرگ ایران و حادثه آفرینی در منطقه‌اند.
این بی فرهنگان بهتر است پند سعدی در گوش کنند که می فرماید :

 سنگ بربارهٔ حصار مزن
 که بُود کز حصار سنگ آید

تهران – بیست وچهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و یک (24/1/1391)

دبیرخانهٔ ا جتما ع برا ی وحد ت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه