چهارشنبه, 03ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر کمیسیون مختلط

تاریخ معاصر

کمیسیون مختلط

روس‌ها و انگلیس‌ها در دولت سپهدار موفق شدند، سندی از دولت ایران تحصیل نمایند و به موجب آن سند، دولتین در امور مالی ایران ، بالخاصه به وسیله‌ی کمیسیون مختلط حق مداخله یافتند و گفته‌ می‌شد که این قرارداد را تنها رییس الوزرا و وزیر خارجه (صارم الدوله) امضا کرده و سایر وزرا موافق نبودند.

001 - DC4091 - NikesneakersShops , nike air chromeposite for sale california cheap - Jordan Jordan 1 Mid MMD (Black) | IetpShops , New Balance 327 Moonbeam Leopard , men air max jordan 13 , 4011496719 , Where To Buy

 

ریاست کمیسیون مختلط که معروف به ”کمیسیون میکس“ بود با مسیو هن‌سنس بلژیکی بود که از خزانه‌داری مستعفی شده و ریاست این کمیسیون را پذیرفته بود.

صورت موافقت‌نامه‌ی قرارداد 19 ژوئیه و اول اوت 1916 [28 تیر و 10 امرداد 1295]
« نهایت توقیر و احترام از وصول یادداشت متحدالمال سفارتین دولتین فخیمتین روس و انگلیس مورخه 19 ژوئیه و اول اوت 1916 راجع به پیشنهادهایی که متضمن اصلاحات امور قشونی و مالی دولت علیه است زحمت افزا گردید. با نهایت شعف و مسرت و اظهار امتنان قلبی از این‌که اولیا دولتین فخیمتین با حسن توجه و نظر مودت‌آمیز این اصلاحات را وجهه‌نظر خود قرار داده و اولیا دولت علیه را در اجرای این اصلاحات که متضمن ترقی و تعالی این مملکت و ترقی و بسط تجارت و ثروت ایران است، کمک و مساعدت می‌نماید جوابا استحضار خاطر محترم اولیای سفارتین فخیمتین می‌رساند که اولیای دولت علیه با نظر توجه به پیش‌نهادهای مذکور نگریسته نظر به اوضاع کنونی (فرس ماژور) قبول می‌نماید.
که قوای نظامی به‌عده‌ی بیست و دو هزار نفر در تحت تعلیم و تربیت عده‌ی کافی معلمین روس و انگلیس در تحت اوامر وزارت جنگ دولت علیه ایران تشکیل گردیده در انتظام و استقرار امنیت عمومی بپردازند و از حسن مساعدت اولیای دولتین فخیمتین روس و انگلیس در اعزام و استخدام این معلمین و پرداخت مخارج لازمه‌ی این تشکیلات که متضمن مساعدت مالی با این دولت است نیز مراتب مسرت قلبی خود را اظهار می‌نماید و در این موقع خاطرنشان می‌نماید که تشکیل یک عده نظامی با بودجه معادل ماهی بیست هزار تومان به غیر از قوای نظامی فوق‌الذکر در مرکز ترتیب و تشکیل خواهد یافت.
1- راجع به اصلاحات امورمالی دولت علیه ایران به‌وسیله بسط و توسعه و اختیارات کمیسیون مختلط.
2- و این‌که اولیای دولتین فخیمتین مساعدت و کمک مالی را پرداخت ماهی مبلغ دویست هزار تومان برای مصارف لازمه جاریه تصویب و قبول فرموده‌اند منتهای خوشوقتی و مسرت حاصل گردیده امیدوار است چنان‌که مرقوم فرموده‌اند در اجرای پرداخت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم اتباع خارجه کمیسیون مختلط بزودی موفق گردد و از طرف سفارتین فخیمتین هم در این باب مساعدت‌های لازمه به عمل آید.
اولیای دولت علیه ایران این روابط مودت‌آمیز را که حاکی از نیات صادقانه و توجه قابل تقدیر اولیای دولتین فخیمتین در ترقی و تعالی این مملکت است با نظر خوشوقتی و صمیمی می‌نگرند. و امیدوارند که از این بذل موافقت و مساعدت معنوی ساعی و جاهد بوده و همواره از مساعدت و کمک در پیش‌رفت نیات حسنه اولیای این دولت دریغ نفرمایند.
در خاتمه از ذکر این نکته ناگزیر است که با رعایت مقررات قوانینی که اساس تشکیلات دولت علیه ایران بر آن است و نظر به‌مواد مقرره قانون اساسی این پیشنهادها در موقع افتتاح مجلس شورای ملی و سنا به تصویب و تصدیق مجلسین خواهد رسید.»
من در بجنورد بودم که این خبر توسط جراید روسیه رسید که سپهدار اعظم چنین مقاوله‌ی را قبول کرده است، در آن هنگام قصیده‌ی گفتم که مطلع آن چنین بود :
آن‌را که نگونست رایتش من هیچ نخواهم حمایتش
کابینه‌ی سپهدار، به‌واسطه‌ی نزدیک شدن قشون عثمانی به همدان به تاریخ 12 شوال 1324 مطابق 12 اوت 1916 [خورشیدی] سقوط کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه