پنج شنبه, 28ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی صنایع دستی رنگین کمان دوستی - قالی ایران برای ماندگاری در کتاب رکوردهای جهانی «گینس»

صنایع دستی

رنگین کمان دوستی - قالی ایران برای ماندگاری در کتاب رکوردهای جهانی «گینس»

به نام یزدان پاک

هنر، زبان مشترک فرهنگ ها است .....

ایرانیان از گذشته های بسیار دور با هنر و روح جهانی آن آشنا بوده و تا امروز بر این رویه اند؛ شکوه و اوج هنری و ظرافت که تلفیق نمادینی از تجسم گرایی، نگارگری و رنگ ها می باشد در "قالی دستباف" ایرانی نمایان می شود؛ قالی دستباف ایرانی جلوه ای از شکوه، هنر، فرهنگ و اتحاد انسانی است، هیچ هنری در پهنه گیتی وجود ندارد که تا این اندازه روح هنرمند آفریننده آن با آفریده اش در پیوند و یکپارچه باشد. سرچشمه آفرینش قالی ایرانی نتیجه ذوق و روح هنرمند بافنده اش است؛ از این رو ما بر آن شدیم که با بافت این قالی که نامش را "رنگین کمان دوستی" نهاده ایم، هنر و فرهنگ جهانشمول ایرانی را دگر بار به جهانیان بشناسانیم، رنگین کمان دوستی را هر کس با هر نژاد،فرهنگ،مذهب،آئین و اندیشه ای می بافد؛ هرکس از هر گروه و تباری، اهل هرکجا و با هر جایگاه و مقامی که هست یک یا چند گره بر تار و پود این قالی میزند، تا بیاد آورد که هنر و فرهنگ ایرانی، زبان مشترک جهانی و زبان ارج نهادن به همه  ملتها و انسان های سراسر گیتی است.

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان سپید پارس، شرکت تولیدی "ترنج بافت پارسه گرد" بهمراه انجمن "جوانان سپید پارس" و همگامی مدیریت اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری پاسارگاد و فرمانداری شهرستان پاسارگاد، بافت قالی "رنگین کمان دوستی" دوستی را آغاز نموده و ثبت این قالی بفرنام نماد هنر و فرهنگ جهانشمول و نوع دوستی ایرانی برای جهانیان، با دو معیار "بیشترین تعداد بافنده یک قالی"، و "بیشترین بافندگان یک قالی از نقاط مختلف جهان" برای ثبت در کتاب رکوردهای جهانی "گینس" بعنوان پیام دوستی ایرانیان به جهان را در دستور کار قرار گرفته شده است؛ این طرح که از آرامگاه "کوروش بزرگ" بفرنام نماد و سردمدار احترام به حقوق بشر جهانی آغاز گردیده ، قرار است در صورت همکاری دستگاه های در پیوند با این برنامه، در همه ی نقاط کشور و در صورت امکان کشورهای دیگر برای بافت و رکورد گیری جا نمایی شود، در این قالی از هر سه نوع گره بافت قالی ایران استفاده میشود، هر بافنده هر تعداد گره که بخواهد بدان زده و از هر پنج رنگ(سبز،سپید،سرخ،زرد و سیاه) شناخت نژاد بشری خودمختار است که استفاده کند، در چهار روز نخست بافت این قالی بیش از 360تن باشندگی جسته اند.

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید