یکشنبه, 31ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر تدوین اساسنامۀ شورای زبان و ادب فارسی سیما

خبر

تدوین اساسنامۀ شورای زبان و ادب فارسی سیما

برگرفته از تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
در بهمن‌ماه سال گذشته (1392)، جلسۀ شورای مدیران سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور دکتر غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تشکیل و وضعیت زبان فارسی در سیما و نحوۀ برقراری ارتباط سازنده‌تر و مؤثرتر فرهنگستان و سیما بررسی شد. به همین منظور آقای دارابی، معاون سیما، دستور تشکیل  شورای عالی زبان و ادب فارسی در سیما را برای انسجام یافتن این ارتباط صادر کرد. این شورا به مدیریت دکتر تقی رستم‌وندی، مدیر شبکۀ چهار سیما، و عضویت خانم‌ها آقایی، مشاور مدیر شبکۀ چهار و مدیر گروه فرهنگ و اندیشۀ دینی شبکه، تهرانی، رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیمای فرهنگستان، و آقایان اسلامی‌مهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش سیما، اَسوار، رئیس شورای عالی ویرایش سازمان و عضو وابستۀ فرهنگستان، دکتر پورحسین، مدیر شبکۀ مستند و مسئول امور مجریان، و دکتر قاسمی، مدیر شبکۀ آموزش، تشکیل شد. اساسنامۀ شورا در جلسات ابتدایی طرح و به شرح زیر تصویب شد.
بسمه‌تعالی
مقدمه:
این شورا در بهمن 92 و با تصمیم مشترک ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جناب آقای دکتر حدّاد عادل، و معاون محترم سیما، جناب آقای دکتر دارابی، تأسیس گردید.
    الف) اهداف
    1. ترویج زبان معیار و حفظ سلامت زبان فارسی از طریق درست‌گویی، درست‌نویسی و درست‌خوانی، در برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    2. زمینه‌سازی برای بهره‌مندی بیشتر برنامه‌های تلویزیونی از میراث ادبی و محتوای غنی زبان فارسی به‌مثابۀ یکی از ارکان هویت ملی و تمدن ایرانی اسلامی.
    ب) وظایف
    1. تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کاربردی و اجرایی در زمینۀ پاسداشت زبان و ادب فارسی و ابلاغ آن‌ها به شبکه‌های سیما.
    2. ایجاد هماهنگی علمی و وحدت روش بین شبکه‌ها در کاربرد زبان معیار و نظارت بر عملکرد آن‌ها.
    3. هدایت علمی، آموزشی و افزایش دانش زبانی برنامه‌سازان، مجریان و ... و ایجاد انگیزه و حساسیت برای درست‌خوانی و درست‌گویی.
    4. همفکری و همکاری مستمر با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به‌ویژه در زمینۀ کاربرد واژه‌های مصوّب و اشاعۀ آن‌ها در برنامه‌های تلویزیونی.
    5. ارزیابی و تعیین صلاحیت زبانی نویسندگان، گویندگان و مجریان برنامه‌های تلویزیونی با همکاری امور مجریان سیما.
    ج) ساختار شورا
    شورای زبان و ادب فارسی سیما با مدیریت شبکۀ چهار سیما و عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد:
    1. رئیس شورای عالی ویرایش سازمان.
    2. رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
    3. مسئول هماهنگی امور مجریان سیما.
    4. مدیر کل آموزش‌وپژوهش سیما.
    5. مدیر شبکۀ آموزش سیما.
    تبصره: دبیرخانۀ شورا در شبکۀ چهار و با مسئولیت مدیر گروه فرهنگ و اندیشۀ دینی شبکه تشکیل می‌شود. دبیرخانه مسئولیت تنظیم مصوّبات، پیگیری و اجرایی شدن آن‌ها را بر عهده دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه