چهارشنبه, 03ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی سیوند مجله‌های «پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی (دشت پاسارگاد)» به صورت الکترونیکی

سیوند

مجله‌های «پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی (دشت پاسارگاد)» به صورت الکترونیکی

یکی از خویش‌کاری‌های هموندانِ «پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی (دشت پاسارگاد)» نوشتن بود که در مجله‌های پایگاه یا در تارنمای سیوند منتشر می‌شد. مجله‌های پایگاه، برای استفاده علاقه‌مندان در ایرانبوم منتشر می‌شود.

 

نخستین ویژه‌نامه پایگاه؛ یادمانهای باستانی و هویت ملی - دانشگاه تهران دی‌ماه 1384

دومین ویژه‌نامه پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی (دشت پاسارگاد)؛ نگهداشت یادمان‌های باستانی، وظیفه‌ای ملی - دانشگاه تهران اسفندماه 1384

سومین ویژه‌نامه پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی (دشت پاسارگاد)؛ نگهداشت یادمان‌های باستانی، وظیفه‌ای ملی - دانشگاه علم و صنعت 25 اردیبهشت 1385

چهارمین ویژه‌نامه پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی (دشت پاسارگاد) - 1385

پنجمین ویژه‌نامه پایگاه؛ خبرنامه شماره 1، 30 اردیبهشت‌ماه 1385

ششمین ویژه‌نامه پایگاه؛ خبرنامه شماره 2، 19 تیرماه 1385

هفتمین ویژه‌نامه پایگاه؛ خبرنامه شماره 3، 29 آبان‌ماه 1385

هشتمین ویژه‌نامه پایگاه؛ ویژه‌نامه پیش‌شماره بهمن، اسفندماه 1385

نهمین ویژه‌نامه پایگاه؛ ویژه‌نامه بهمن، بهار 1386

دهمین ویژه‌نامه پایگاه؛ نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سه‌شنبه 8 اسفند 85

یازدهمین ویژه‌نامه پایگاه؛ دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی، شمارۀ 1، ویژه‌نامه پرونده ملی سد سیوند، تابستان 1386

دوازدهمین ویژه‌نامه پایگاه؛ دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی شماره 4، اسفندماه 1386

سیزدهمین ویژه‌نامه پایگاه

چهاردهمین ویژه‌نامه پایگاه؛ ویژه‌نامه همایش گزارش یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، 2 تیرماه 1387

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه