سه شنبه, 14ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ کتاب «حقوق حمل و نقل» از سوی نشر سمرقند منتشر شد

کتاب‌

کتاب «حقوق حمل و نقل» از سوی نشر سمرقند منتشر شد

کتاب «حقوق حمل و نقل» نوشتهٔ آقای محمد رسولی به تازگی منتشر شده است. صنعت حمل‌و‌نقل اهمیت خاص خود را دارد و به گونه‌ای تقریباً به همهٔ مردم جامعه مربوط می‌شود.

بخش حمل و نقل اهمیت حیاتی و تعیین شده‌ای در امر توسعه کشورها دارد و در جهان امروز، این بخش از جمله بخش‌های زیر‌بنایی اقتصاد به‌شمار می‌رود که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‌شود.

شاخه‌های مختلف حمل ونقل در عمل، طیفی وسیع از فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی تا انحصار کامل دولت را شامل می‌شود. بیشترین نقش و سهم بخش خصوصی در فعالیت های مربوط به حمل ونقل جاده‌ای بوده و در اغلب قریب به اتفاق موارد جز مشارکت دولت‌ها در احداث وایجاد زیربناهای حمل ونقل جاده ای و به طور عمده استقرار شبکه ای از انواع مختلف راه ها، سایر فعالیت‌های مربوط به این نوع از حمل ونقل در اختیار بخش خصوصی است. پس از این نوع حمل ونقل، بخش دریایی یکی از بیشترین سهم دولت در فعالیت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به توضیح است که در کلیه موارد مجموعه ای از قوانین ومقررات وضوابط وآئین نامه ها چه در ابعاد ملی و منطقه ای و چه بین المللی ناظر به فعالیت کلیه گونه های مختلف حمل ونقل  می باشد. که اساس و پایه آنها نیز وظایف و مسئولیت دولت‌ها بوده واز طریق آن به اعمال تعرفه ها، عوارض و نظایر آن به اعمال حاکمیت مبادرت  می ورزند.
    شبکه حمل و نقل همانند هر سامانه پویا و زنده دیگر نیازمند تدوین چارچوب‌های قانونی و مقرراتی خاص برای عملکرد سالم و موثر است. این مجموعه از ضوابط و مقررات تحت عنوان «حقوق حمل و نقل» به عنوان شاخه‌ای گسترده از علم حقوق مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان اجتماعی و اقتصادی است. در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر بخش‌های مختلف این حوزه، شاهد پراکندگی و گستردگی زیادی می‌باشیم که در این کتاب سعی بر آن شده است، طی فصول مختلف به فراخور مباحث مطرح شده به این قوانین و مقررات اشاره شود و مورد بررسی قرار گیرند. لازم به ذکر است حوزه حقوق حمل و نقل در مطالعات حقوقی که تاکنون صورت گرفته است از جمله رشته‌هایی است که می‌توان گفت به نوعی مهجور واقع شده است و منابع قابل دسترس در این زمینه محدود به برخی مباحث خاص حمل و نقل می‌باشد. با توجه به اهمیت این حوزه و نقش حمل و نقل در توسعه کشور به نظر می‌رسد تحقیقات و پژوهش‌های گسترده در این زمینه لازم می‌باشد، نگارنده این کتاب نیز تلاش خود را در برداشتن گامی مفید در همین راستا نموده است.

این کتاب شامل پنج فصل می‌باشد که عبارت است از:

فصل اول: تعاریف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل
فصل دوم: تاسیس شرکت‌های حمل و نقل
فصل سوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
فصل چهارم: بیمه مسئولیت حقوق حمل و نقل
فصل پنجم: حقوق کار در حمل و نقل

کتاب آقای رسولی جامع‌ترین کتاب در زمینهٔ حمل‌ونقل می‌باشد که به همهٔ انواع حمل‌‌ونقل اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی پرداخته است و نیز انواع شرکت‌های حمل‌و‌نقل و موضوعات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است.

در این‌جا بخشی از کتاب (صفحه 50) که در مورد پیشینه حمل و نقل دریایی در ایران است را برای آشنایی بیشتر علاقمندان با این کتاب می‌آوریم: «... در اسناد تاریخی ایران، بارها مستقیم و یا غیر مستقیم به حمل و نقل از طریق دریا و آب اشاره شده است. به عنوان نمونه در دوران فریدونیان، فریدون پادشاه دادگر در کنار اروند از متصدی حمل و نقل دریایی (دارنده کشتی و زورق) می‌خواهد که او و همراهانش را به دیگر سو انتقال دهد:

برآن رودبان گفت پیروز شاه       که کشتی برافگن هم اکنون به راه
مرا با سپاهم بدان سو  رسان          از این‌ها کسی را بدین سو  ممان
بدان تا گذر یابم از روی آب         به کشتی و زورق هم اندر شتاب»

**   **  **  **  **

این کتاب توسط نشر سمرقند با 416 صفحه و به قیمت 22000 تومان انتشار یافته است.

برای کلیهٔ کسانی که در زمینهٔ حمل‌ونقل فعالیت دارند، داشتن این کتاب لازم به نظر می‌رسد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه