پنج شنبه, 09ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر تاج مناجاتیان؛ زندگی و نغزگفتارهای خواجه عبدالله انصاری

خبر

تاج مناجاتیان؛ زندگی و نغزگفتارهای خواجه عبدالله انصاری

برگرفته از تارنمای فرهنگستان طبان و ادب فارسی

یکی از گام‌های بسیار مؤثر که به‌منظور شناساندن میراث فرهنگی و چهره‌های بزرگ و جریان‌ساز ادبی و علمی و دینی و فرهنگی در عرصۀ فرهنگ نوشتاری جامعه برداشته می‌شود، تحقیق و پژوهش در باب زندگی و اندیشۀ فرهنگ‌سازان ایران و ساده‌سازی و طرح و ساختار داستانی دادن به سیر زندگی آن‌هاست. هدف این‌گونه کارها، آشناسازی جوانان و دانشجویان با بنیادهای استوار فرهنگ و ادب این سرزمین است تا با شناخت آن‌ها و الگو قرار دادن این چهره‌ها، ره‌توشه‌ای مناسب برای زندگی امروز و فردای خود و آیندگان بیندوزند.

مجموعۀ حاضر که با همین اهداف گرد آمده است، پژوهشی است دربارۀ زندگی و احوال پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری، که مناجات‌های از جملۀ شیواترین و رساترین نمونه‌های ادب فارسی است که می‌تواند ملاک و معیار بسیار خوبی برای پرورده‌گویی و شیواسخنی، و سرمشقی برای ساده‌‌نویسی و جذاب‌نویسی باشد. در این نوشتار کوشیده شده است تا با بیان روایی و داستانی، تصویری از زندگی خواجه عبدالله و روزگارش نشان داده شود. نخست سال‌شمار زندگی و رویدادهای برجستۀ دوران حیات او ارائه شده و پس از آن داستان زندگی خواجه، با سیر طبیعی آن، از آغاز تا انجام، آمده است. پس از این دو بخش، گزیده‌ای از سخنان نغز و لطیف خواجه عبدالله و به دنبال آن، رباعیات وی گنجانده شده است. معرفی کوتاهی از آثار خواجه عبدالله و توضیح اَعلام کتاب، بخش پایانی این مجموعه را تشکیل می‌دهد.
    کتاب تاج مناجاتیان: زندگی و نغزگفتارهای خواجه عبدالله انصاری، پژوهش و نگارش دکتر فریدون اکبری شِلدره، عضو شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان است که انتشارات تیرگان آن را در 112 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 28000 ریال منتشر کرده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه