شنبه, 04ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ معرفی کتاب «ای زبان فارسی»

کتاب‌

معرفی کتاب «ای زبان فارسی»

این کتاب دربرگیرندۀ 168 گفتار با محوریت زبان فارسی و شیوه‌های پاسداری از آن است که در سه مجلد تدوین شده. مقالات بین سال‌های 1299 تا 1379ش تألیف شده‌اند. قدیمی‌ترین مقالات تألیف حسن وحید دستگردی با عناوین «وحدت زبان و ادبیات بنیان اتحاد حقیقی است» و «ادبای پارسی‌زبان افغان»، و متأخرترین مقالات با عناوین «ملّیت ایرانی و رابطۀ آن با زبان و تاریخ» از شاهرخ مسکوب و «زبان فارسی و آموزش عشایر» تألیف محمّد بهمن‌بیگی است. گردآورنده عموماً مقالات استادان فقید را در مجموعۀ‌ خود گنجانده است.

SneakersbeShops® , Shop Online For Luxury, High-End Fashion, Expensive & Authentic Designer Brands | Latest Releases , IetpShops - Women's Nike Air Jordan 1 trainers - ken griffey nike swingman shoes sale 2017

شیوۀ گردآوری به‌صورت موضوعی است. گردآورنده این مجموعه را در قالب 9 بخش جمع‌آوری کرده است که عناوین موضوعات ازاین‌قرارند: کلّیاتی دربارۀ زبان فارسی و شناخت گذشتۀ آن (23مقاله)؛ نگاهبانی زبان فارسی (14مقاله)؛ ایران؛ زبان فارسی و وحدت ملّی (13مقاله)؛ قلمرو زبان فارسی (24مقاله)؛ شیوۀ فارسی‌نویسی (12مقاله)؛ فرهنگستان زبان فارسی (7مقاله)؛ واژه‌یابی و فارسی معیار (9مقاله)؛ دستورزبان و فرهنگ فارسی (14مقاله)؛ تدریس زبان فارسی (14مقاله).
    پس از این 9 بخش ضمیمه‌ای در قالب دو پیوست به مقاله‌های این مجموعه اضافه شده است. پیوست (1) حاوی «نکته‌ها و آموزه‌ها» است که شامل یادداشت‌هایی از تقی‌زاده، جمال‌زاده، فروغی و دیگران است. پیوست (2) شامل حدود سی قطعه و قصیدۀ بلند در «ستایش شعر فارسی» است. در این قسمت اشعاری از حسین خطیبی (ای زبان فارسی)، منوچهر مرتضوی (واپسین کماندار)، شفیعی‌ کدکنی (شعر پارسی؛ جاودان خرد؛ ای هرگز و همیشه)، رعدی آذرخشی (زبان فارسی و وحدت ملّی)، فریدون مشیری (پارسی؛ نظامی)‌ و... ذکر شده است.
    ازآنجاکه این مجموعه برطبق اسلوب موضوعی تدوین شده است، در پایان جلد سوم فهرستی بر اساس تاریخ چاپ مقالات ارائه شده که در بررسی سیر تاریخی تحلیل زبان فارسی و شیوه‌های پاسداری از آن به خواننده یاری می‌رساند.
    نام کتاب برگرفته از شعر زیبای دکتر حسین خطیبی خطاب به زبان فارسی است که نخستین بار در مجلۀ آینده (سال 1368) به چاپ رسید.  گردآوری مقالات به کوشش میلاد عظیمی انجام گرفته و از طریق بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار به چاپ رسیده است.

 

منبع: تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه