یکشنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ شیوه‌نامۀ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد

کتاب‌

شیوه‌نامۀ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد

کتاب "شیوه نامۀ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی" زیرنظر محمد خاکی منتشر گردید.

shock drop air force 1 full uv reactive | Women's Nike shoes, clothing and accessories

در کتاب آمده است: آنچه در این شیوه‌نامه فراهم‌آمده، حاصل حدود 29 سال کار استادان، پژوهشگران، مؤلفان و ویراستارانِ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به ریاست و سرپرستی علمی استاد بزرگوار آقای محمدکاظم موسوی بجنوردی است که در بخش ویرایش و چاپ این مرکز گردآمده، و اینک تدوین‌شده‌است.


در این مدت برای تنظیم قواعد کارهای علمی در مرکز و یکسان‌سازی مقالات از نظر ضوابط تألیف و ویرایش و نحوۀ ارجاع به مآخذ و ... ، از این منابع بهره ـ گرفته‌شده‌است:


1. ابتکارات و نواندیشیهای سرپرست علمی و سرویراستار مرکز.
2. اطلاعات و تجربیات استادان همکار مرکز.
3. دائرةالمعارفها و کتابهای مرجع.
4. کتابها و مقالات علمی استادان صاحب‌نظر دربارۀ تألیف، ویرایش و فن چاپ.
5. شیوه‌نامه‌های مراکز علمی مشابه این مرکز.

این شیوه‌نامه در 7 فصل تدوین شده است:
فصل اول ـ کلیات، شامل توضیحاتی دربارۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، معرفی مجموعۀ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، و گردش کار در مرکز.
 

فصل دوم ـ مقالات، شامل ساختار و بخش‌بندی، ارجاع در متن، مآخذ پایان مقاله، منابع دیجیتال، تهیۀ فهرست الفبایی، بزرگ‌نویسی، دستور خط، نشان‌گذاری، اعداد و تاریخها، اَعلام، پانوشت، و نمایانه‌ها.
فصل سوم ـ اجزاء دیگر، شامل آوانگاری، و صفحه‌های آغازین و پایانی.
فصل چهارم ـ حروف‌چینی و نمونه‌خوانی.
فصل پنجم ـ پیوستها، شامل زبان معیار، درست و غلط، ساختمان فعل، کلمه‌های مرکب، نمونۀ فهرست الفبایی، سوره‌های قرآن کریم، حروف الفبای چند خط، ماهها و سالها، نشانه‌ها و اختصارات، قلمها و اندازه‌ها، اسفار کتاب مقدس، بررسی نقدها، ارجاع به ترجمه‌ها، فیپا، و شابک.
فصل ششم ـ توضیحات.
فصل هفتم ـ منابع و مآخذ.


منبع: تارنمای دایرة المعارف بزرگ اسلامی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه