دوشنبه, 13ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر کتاب «امداد پرستارى (پرستارى از بیماران، معلولین، و سالخوردگان)» منتشر شد

خبر

کتاب «امداد پرستارى (پرستارى از بیماران، معلولین، و سالخوردگان)» منتشر شد

نوشته: الن لاگالا
ترجمه: دکتر محمدرضا توکلى صابرى
نشر ثالث، ٢۴٨ صفحه، ١٣٩٣

همه ما در طى زندگى یا خود بیمار بوده ایم و نیاز به پرستارى داشته ایم و یا بستگان و اطرافیانمان بیمار بوده اند و به پرستارى نیاز داشته اند. دانستن شیوه هاى درست پرستارى از همه گروههاى نیازمند بسیار مهم است. بسا که پرستارى نادرست طول مدت بیمارى را افزایش داده و یا باعث آسیب زدن به بیمار مى شود.
 پرستارى مجموعه کارهایى است که در کوتاهترین زمان بدون توجه به خواست یا میل شخص بیمار انجام مى شود. در واقع پرستارى عمل مراقبت از یک شخص و کمک به او است تا کارهایى را که مى‌تواند، خودش انجام دهد. افراد بسیارى در دوران‌هاى مختلف زندگى به پرستار نیاز دارند مانند بیماران، کودکان، معلولین، سالخوردگان. هریک از این گروهها به مراقبت و پرستارى ویژه اى نیازمندند که با گروه دیگر متفاوت است. پرستارى فقط دارو دادن و تمیز کردن بیمار نیست. در این کتاب ما با شیوه پرستارى از گروههاى مختلف آشنا مى شویم و این که چگونه باید از یک بیمار پرستارى کنیم.
در کتاب امداد پرستارى به موضوعات بسیارى پرداخته شده است که نقش پرستار و اهمیت پرستارى را بیش از پیش نشان مى‌دهد. موضوعاتى مانند بهداشت روانى و جسمانى بیمار، محیط اطراف بیمار، شستشو و حمام کردن بیمار، پوشاک بیمار، دارودان و غذا دادن به بیمار، پرستارى از زخمها، پرستارى از بیماران کور و یا ناشنوا، خواب و استراحت بیمار، آموختن و باز آموزى معلولین، پرستارى از بیماران در حال مرگ و بسیارى موضوعات دیگر. کتاب داراى شکلهاى بسیارى است که فهم مطالب و آموزش پرستارى از بیماران را آسانتر مى‌کند. این کتاب براى همه کسانى که فرد بیمار، معلول و یا سالخورده اى در خانواده دارند، و مى‌خواهند اصول مهم پرستارى از بیماران خود را در خانه یاد بگیرند و براى دانشجویان پرستارى کتاب مفیدى است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه