شنبه, 30ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان خلیج فارس خلیج فارس - مقدمه - احمد اقتداری

دیده‌بان خلیج فارس

خلیج فارس - مقدمه - احمد اقتداری

برگرفته از تارنمای آریابوم

 

احمد اقتداری

خلیج فارس و دریای عمان، دریای پر جوش و خروشی که مرزهای جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی ایران را در بر گرفته است چگونه به وجود آمده؟ بر آن چه ها گذشته؟ و از نظر اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی تا چه اندازه می توان از آن بهره برداری کرد؟ چرا روزگاری بس آباد، پر نعمت و پر رونق بوده است و چرا به زمان ما، نا آبادان و فراموش شده است؟ و آیا امیدی به آبادانی و رونق آن می رود؟

من به گمان خویش، این کتاب را آنگونه پرداخته ام که جوانان را بدون مراجعه به کتاب های متعدد و رنج مطالعه ی فراوان بکار آید و پیران را ملالی نیفزاید و تا حدی پاسخی به همه ی این پرسش ها باشد.

امید من آنست که جوانان و پژوهندگان بخوانند و دریابند که چگونه خلیج فارس از نظرات مختلف شایان دلبستگی و توجه است، باشد که به همه ی بندرها و جزیره ها و آب و خاکش دل بندند و در حفظ و آبادانی آن بکوشند.

احمد اقتداری
تهران فروردین 1345

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه