شنبه, 30ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان خلیج فارس مترجم گوگل در برابر خواست ملت ایران تسلیم شد

دیده‌بان خلیج فارس

مترجم گوگل در برابر خواست ملت ایران تسلیم شد

مهرداد ایرانمهر

 

آری به اتفاق جهان می‌توان‌گرفت

یک‌بارِ دیگر توانستیم تا از هویّت چند‌هزار‌ساله‌مان پاسداری‌کنیم.
یک‌بارِ دیگر نشان دادیم‌که ما فرزندانِ شایستة همان دلیرمردان و شیرزنانی هستیم‌که در درازای همة این هزاره‌ها، فرهنگِ‌کهن‌مان را پاس داشته‌اند.
یک‌بارِ دیگر‌کام یافته و هم‌چون‌گذشته، پیوندهای نا‌گسستنی میانِ خود و تار و پودِ میهن‌مان را به رخِ جهانیان کشانیدیم.
و
یک‌بارِ دیگر، جلوه‌های رخشان و درخشنده‌ی دیرینگی و دیرپایی این خاکِ پاک، چشمِ ناپاکِان را بر آنچه برنمی‌تابند، خیره ساخت.
...
همین چند روزِ پیش بود‌که پیامِ «حالِ‌گوگل را بگیریم» میانِ‌کاربرانِ ایرانی پخش شد،
مترجم گوگل در اقدامی عجیب، کلمة "خلیج فارس" را صرفا خلیج ترجمه می‌کند!!!
و سپس این پیام را دیدیم‌که شتابان، میان‌ِکاربران پخش شد:
همه به آدرس زیر رفته
http://translate.google.com/#fa%7cen...A7%D8%B1%D8%B3
سپس روی پیوند
Contribute a better translation
کلیک کنید و در آن کلمة صحیح یعنی
Persian Gulf  را وارد نمایید.
به همه بگویید تا حال گوگل را بگیریم!!!

و خواسته شد تا همگی با رفتن به سراغِ «مترجم»‌گوگل و نوشتن وا‍‍‍‍ژه‌ی درستِ persian gulf، به جیره‌خوارانِ انگلیس بفهمانیم، ایرانیان همواره بیدارند و ما در پاسداشت داشته‌هایمان، سرِ سوزنی نیز‌کوتاه نخواهیم آمد.
گوگل‌که تاکنون همواره سیاست‌های محدود‌کننده در قبال‌کاربران ایرانی در پیش‌گرفته بود، این بار پا را از گلیم خود فراتر‌گذارده و نام نامیِ خلیج فارس را از «مترجم» خود حذف کرده بود. اما از صبح امروز و با خواست شما این موضوع حل شد و اکنون در سرتاسر جهان، جویندگان این واژه، عبارت صحیح "خلیج فارس" را در مقابل چشمان خود خواهند دید.
اینها همه،  به هنگامِ خواب خرگوشیِ وزارت خارجه‌نشینانِ‌گرامی و نیز نیش و‌کنایه‌های شماری‌که اینگونه‌کارها را «شعار‌گونه!» می‌پندارند، سرانجام‌ یافت. این در حالیست‌که‌کشورها برای به‌کرسی نشاندنِ حرفشان و تثبیت حتی به‌ناحقِّ منافع خود، سخت اینگونه مسائل را پیگیری می‌کنند. اما شوربختانه برخی آدم‌ها پیدا می‌شوند‌که ...!
به هر روی...
و بدین‌سان، دگرباره در‌گوشِ همگان پیچید، نوایِ دلنشینِ:

کوروش؛ ما بیداریم، چون تو بیدارمان‌کردی...

درود بر همّت‌تان،
درود بر ایستادگی‌تان،
درود بر بیداری‌تان،
ای سرفرازان...

همیشه  سرفراز،  ایرانِ  من             همیشه  در  فراز،  ایرانِ  من
خانة خویش به دشمن نمی‌دهم             حتی اگر بگیرند، جان از تنِ من


به پایندگیِ ایران
کامیاب و پیروز باشید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه