شنبه, 30ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم برای شتاب گرفتن روند «صنعتی شدن ایران» باقیماندۀ جنگل ها را هم نابود کنید!

زیست بوم

برای شتاب گرفتن روند «صنعتی شدن ایران» باقیماندۀ جنگل ها را هم نابود کنید!

برگرفته از تارنمای ایرانچهر


عقاب علی احمدی


ریشه کنی جنگل ها در ایران با شتاب بسیار ادامه دارد . آمارها نشان می دهند ، در هر ثانیه ۳۶۰ متر از پهنه ی جنگل ها نابود می شود .

شامگاه ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۳ در بخشی از برنامه ای به نام « قندپهلو » که مدعی پخش ادبیات طنزآمیز است ، بخشی از برنامه به نمایش کوشش ایرانیان برای نگاهبانی از محیط زیست و درختان اختصاص یافته بود . در عکسی ، نشان داده شد که سازنده ی یک ساختمان از بریدن درختی که در عرصه ی ساختمان جای داشت ، خودداری کرده بود و تنه ی درخت از میان سقف و ایوان های ساختمان نوساز گذشته بود .

کمی بعد ، شهرام شکیبا که از قضا ، طنزنویس هم هست ، یکی از آن سخنان تاریخی خود را به زبان آورد : « کشورهای پیشرفته وقتی خودشان می خواستند « صنعتی » بشوند ، درخت ها و جنگل ها را بریدند و صنعتی شدند ؛ اما حالا که کشورهای جهان سوم می خواهند « صنعتی » بشوند ، از این کشورها می خواهند محیط زیست و جنگل ها را نگاهبانی کنند و نابود نکنند !!! » او در برابر سکوت حاضران گفت : « این مسئله [ = اعتراض کشورهای صنعتی به رفتارهای ضدمحیط زیست ] را از این زاویه هم می شود دید .» بله … به این ترتیب ، شهرام شکیبا به « نقد مدرنیته و پست مدرنیته » ، هر دو با هم و  یکجا ، پرداخت و ملتی را از سرگردانی رهایی بخشید .

بد نیست ، در فراخوانی از شهرام شکیبا بخواهند در زمینه ی مسائل فقر ، بی سوادی ، خشونت ، گسترش جنگ و نگاهبانی از صلح در پهنه ی جهان ، هم دیدگاه های خود را ارائه کند تا در این زمینه ها هم سرگردانی های ایرانیان پایان یابد .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه